JClassics Masterclass

praktijktrainingen in de autotechniek

JClassics Masterclass

Onder begelei­d­ing van onze ervaren prak­tijk­do­cen­ten leert u, door zelf te sleute­len, alles over de autotech­niek. Onze cur­sussen zijn inter­ac­tieve prak­tijkcur­sussen waar al uw vra­gen beant­wo­ord zullen wor­den. Zow­el de par­ti­c­uliere als de zake­lijke markt is bij ons van harte welkom.

If you want to know how it works, bij JClas­sics Mas­ter­class bent u aan het juiste adres.

Voorgestelde cursussen

Sleutelen aan
een klassieker


Meer infor­matie

Basissetup van een competitie auto


Meer infor­matie


Waarom JClassics Masterclass?


Docenten met decennia
aan praktijkervaring


Onze docen­ten zijn gepas­sioneerde vak­mensen, met decen­nia aan prak­tijk­er­var­ing, die dagelijks actief zijn in de prak­tijk. Hier­door kun­nen zij u aan de hand van prak­tijkvoor­beelden alles tot in detail uit­leggen.Meer dan een
cursuslocatie


Op onze locatie draait alles om klassiek­ers en autosport. Naast een prachtige cur­sus­ruimte beschikken wij ook over een Dynos­tar 4WD test­bank, Hunter 3D uitli­jn­brug en een com­pleet ingerichte werk­plaats en con­struc­tieruimte. Hier­door kun­nen wij u alles demon­str­eren.Een cursus volgen
wanneer het u uitkomt


Onze cur­sussen plan­nen wij op wis­se­lende dagen, zodat deze ook in uw agen­da passen.
Daar­naast bent u bij ons ook in de avon­duren en in het week­end van harte welkom.Meer over ons