Cilinderkop

Kosten voor deel­name
€ 295,-

Iedereen die alles over cilin­derkop­pen wil leren aan de hand van prak­tijkop­stellin­gen

Cur­sus­in­houd
Tij­dens deze prak­tijkcur­sus leert u echt alles over de cilin­derkop; van demon­tage tot het beo­orde­len van alle delen die er in een cilin­derkop zit­ten, maar ook hoe revisie in zijn werk gaat en wan­neer dit nodig is. Vanzelf­sprek­end leert u ook hoe alle com­po­nen­ten op de juiste wijze gemon­teerd wor­den en hoe klep­pen stellen in zijn werk gaat.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • Demon­teren van een cilin­derkop
 • Demon­teren van een nokke­nas
 • Demon­teren van een klep­ga­ler­ij
 • Het beo­orde­len van alle com­po­nen­ten op sli­j­tage
 • Mon­tage van alle com­po­nen­ten
 • Uitliteren
 • Uitreke­nen van de com­pressiev­er­houd­ing
 • Klep­pen stellen
 • Nokke­nas op tijd zetten

Cur­sus­du­ur
1 dag

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
8

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 15/12/2023
 • Cursusduur: 09:00 - 16:00
 • Beschikbare cursus data tot: 5/2/2024 12:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁