Basissetup van een competitie auto

Kosten voor deel­name
€ 147,50

Doel­groep
Iedereen die zijn auto in de juiste basis­set­up wil leren afstellen

Aan­vangsniveau
Geen voorken­nis vereist

Cur­sus­in­houd
Een goede basis­set­up is voor een com­peti­tie auto van essen­tieel belang, want vanu­it de basis kun je de auto gaan per­fec­tioneren en dus sneller mak­en. Maar wat is nou de basisaf­stelling van de wiel­standen van mijn auto? Of wat is de ide­ale rijhoogte? Welke veren moet ik kiezen en hoe weet ik of ik de juiste veren gemon­teerd heb? Wat zijn de juiste instellin­gen van mijn schokdem­pers? Op al deze vra­gen, en nog veel meer, kri­jgt u tij­dens deze cur­sus een antwo­ord.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • Rijhoogte
 • Kiezen van de juiste veer
 • Basis wiel­standen
 • Ban­denspan­ning
 • Bump­steer
 • Schokdem­pers
 • Uitwe­gen

Cur­sus­du­ur
Dagdeel

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
8

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 31/1/2024
 • Cursusduur: 19:00 - 22:00
 • Beschikbare cursus data tot: 31/1/2024 06:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

Misschien vind je dit ook interessant?

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁