Sleutelen aan een klassieker

Kosten voor deel­name
€ 295,-

Doel­groep
Iedereen die graag de basis­tech­niek van een klassiek­er wil leren door zelf te sleute­len onder begelei­d­ing van een ervaren docent.

Aan­vangsniveau
Geen voorken­nis vereist

Cur­sus­in­houd
Na een warm welkom staan er drie prachtige klassiek­ers te wacht­en in onze volledig ingerichte werk­plaats. Deze klassiek­ers zijn het cur­sus­ma­te­ri­aal van van­daag en u gaat hier, onder begelei­d­ing van een ervaren docent, zelf aan sleute­len. U heeft daar­naast tevens de keuze uit een scala aan prak­tijkop­stellin­gen.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • Werk­ing van een ver­brand­ingsmo­tor
 • Werk­ing van een ver­snellings­bak
 • Werk­ing van een dif­fer­en­tieel
 • Klep­pen stellen
 • Ontstek­ing afstellen
 • Con­tact­pun­t­jes afstellen
 • Rem­sys­teem
 • Brand­stof­sys­teem
 • Wielo­phang­ing
 • Schokdem­pers
 • Reparatie en onder­houd
 • Stor­ing zoeken

Cur­sus­du­ur
1 dag

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
8

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 19/1/2024
 • Cursusduur: 09:00 - 16:00
 • Beschikbare cursus data tot: 22/3/2024 12:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁