Uitlijnen

Kosten voor deel­name
€ 147,50

Doel­groep
Iedereen die alles wil weten over wiel­standen, het bijbe­horende wegge­drag en ban­densli­j­tage

Aan­vangsniveau
Geen voorken­nis vereist

Cur­sus­in­houd
Tij­dens deze cur­sus leren wij u alle in’s en out’s van het uitli­j­nen. Hier­voor gebruiken wij een auto met een volledig ver­stel­baar onder­s­tel en de Hunter Hawk­Eye 3D uitli­jn­brug. Waarom toe- of juist uit­spoor? Wat doet cas­tor pre­cies? Hoeveel graden cam­ber? Wat zijn de juiste wiel­standen? Op al deze vra­gen, en nog veel meer, kri­jgt u tij­dens deze cur­sus een antwo­ord.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • Sporing
 • Cas­tor
 • Cam­ber
 • Wiel­standen
 • Ban­densli­j­tage
 • Schu­urstraal
 • Ack­er­mann principe

Cur­sus­du­ur
Dagdeel, wij bieden zow­el ochtend‑, mid­dag- als avond­cur­sussen aan.

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
8

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 29/11/2023
 • Cursusduur: 19:00 - 22:00
 • Beschikbare cursus data tot: 11/3/2024 12:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁