Clubdagen

Wij bieden auto­clubs een breed scala aan activiteit­en aan zoals test­bank clubda­gen, tech­nis­che clubda­gen, tech­nis­che puzzel­rit­ten en de mogelijkheid om bij ons te ver­gaderen. Daar­naast behoren ook com­bi­natieda­gen tot de mogelijkhe­den, waar u zelf ver­schil­lende activiteit­en kunt com­bineren. 

Testbank
Clubdagen


Meer infor­matie

Technische
Clubdagen


Meer infor­matie