Onderblok

Kosten voor deel­name
€ 295,-

Doel­groep
Iedereen die alles over onderblokken wil leren aan de hand van prak­tijkop­stellin­gen

Aan­vangsniveau
Geen voorken­nis vereist

Cur­sus­in­houd
Tij­dens deze prak­tijkcur­sus leert u echt alles over het onderblok; van demon­tage tot het beo­orde­len van alle delen die er in een onderblok zit­ten, maar ook hoe revisie in zijn werk gaat en wan­neer dit nodig is. Vanzelf­sprek­end leert u ook hoe alle com­po­nen­ten op de juiste wijze gemon­teerd wor­den.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • Demon­tage van het onderblok
 • Het beo­orde­len van sli­j­tagede­len
 • Hoe gaat revisie in zijn werk
 • Het mon­teren van alle com­po­nen­ten
 • Het opme­ten van de spel­ing van krukas‑, dri­jf­s­tang- en axi­aal­lagers
 • Het opme­ten van de zuiger­spel­ing
 • Het op maat mak­en van slot­spel­ing
 • Uitreke­nen van de com­pressiev­er­houd­ing

Cur­sus­du­ur
1 dag

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
8

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 26/1/2024
 • Cursusduur: 09:00 - 16:00
 • Beschikbare cursus data tot: 2/3/2024 12:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

Misschien vind je dit ook interessant?

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁