Werking en revisie van een carburateur

Kosten voor deel­name
€295,-

Doel­groep
Iedereen die de werk­ing van een car­bu­ra­teur wil begri­jpen en zelf wil leren deze te revis­eren

Aan­vangsniveau
Geen voorken­nis vereist

Cur­sus­in­houd
Tij­dens deze prak­tijkcur­sus leert u alles over de werk­ing en revisie van ver­schil­lende soorten en merken car­bu­ra­teurs. Hoe werken pro­gressie holes, meng­buizen, venturi’s en het accel­er­atie gedeelte? En waar moet u reken­ing mee houden tij­dens de revisie van uw car­bu­ra­teur? Op al deze vra­gen, en veel meer, kri­jgt u tij­dens deze prak­tijkcur­sus antwo­ord.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • Sta­tion­air­sproeiers
 • Hoofd­sproeiers
 • Lucht­cor­rec­tie sproeiers
 • Meng­buizen
 • Gasklep­pen
 • Venturi’s en hulpventuri’s
 • Vlot­ter, vlot­ter­niveau en vlot­ter­naald
 • Accel­er­atie gedeelte
 • Revisie

Cur­sus­du­ur
1 dag

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
8

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 8/12/2023
 • Cursusduur: 09:00 - 16:00
 • Beschikbare cursus data tot: 26/2/2024 12:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁