Storing zoeken en oplossen

Kosten voor deel­name
€295,-

Doel­groep
Iedereen die wil leren om storin­gen en prob­le­men zelf te diag­nos­ticeren en deze ook doel­gericht op te lossen door zelf te sleute­len. Dit alles onder begelei­d­ing van een ervaren docent en aan de hand van prak­tijkvoor­beelden.

Aan­vangsniveau
Geen voorken­nis vereist

Cur­sus­in­houd
Na een warm welkom staan er drie prachtige klassiek­ers te wacht­en in onze volledig ingerichte werk­plaats. Deze klassiek­ers zijn het cur­sus­ma­te­ri­aal van van­daag en u gaat hier, onder begelei­d­ing van een ervaren docent, zelf prob­leemgericht storin­gen en prob­le­men diag­nos­ticeren. Als het prob­leem gevon­den is leren wij u ook hoe dit op te lossen. Waar te begin­nen als mijn auto niet start? Wat te doen als mijn auto naar links of naar rechts trekt? Waarom stopt mijn auto er na enkele kilo­me­ters telkens weer mee? Waarom valt de rem­druk van mijn auto steeds weg? Op al deze vra­gen, en veel meer, kri­jgt u tij­dens deze prak­tijkcur­sus antwo­ord.

Tij­dens de cur­sus wordt het vol­gende behan­deld

 • Mech­a­nis­che storin­gen aan de motor, ver­snellings­bak en dif­fer­en­tieel
 • Elek­tro­n­is­che storin­gen aan de motor
 • Storin­gen aan het rem­sys­teem
 • Brand­stofgere­la­teerde storin­gen
 • Ontstek­ings­gere­la­teerde storin­gen
 • Prob­le­men met de wielo­phang­ing
 • Prob­le­men met het wegge­drag

Cur­sus­du­ur
1 dag

Max­i­maal aan­tal cur­sis­ten
8

Bij de cur­sus is inbe­grepen

 • Gebruik van de ben­odigde cur­sus­ma­te­ri­alen en gereed­schap­pen
 • Uit­ge­brei­de lunch
 • Cer­ti­fi­caat van deel­name
 • Naslag­w­erk
 • Eerstvolgende cursus datum: 15/3/2024
 • Cursusduur: 09:00 - 16:00
 • Beschikbare cursus data tot: 19/4/2024 06:00

Inschrijving is gesloten, we zien u graag op een andere datum.

0
  0
  Winkelmandje
  Jouw mandje is leeg!Ga terug
  WhatsApp Openen
  1
  🗨️ JClassics Masterclass
  Hallo!
  Klik hieronder om eenvoudig contact met ons op te nemen via WhatsApp! 🏁