Vergaderen

Onze sfeer­vol ingerichte boven­verdieping is uiter­mate geschikt voor de algemene leden­ver­gader­ing van uw club. De ruimte heeft zit­plaat­sen voor 25 per­so­n­en en er is voor uw pre­sen­taties een ver­ri­jd­bare mon­i­tor met HDMI aansluit­ing aan­wezig. Een kop­je koffie, wat lekkers of een uit­ge­brei­de lunch behoren vanzelf­sprek­end ook tot de mogelijkhe­den. Ook kun­nen wij uw ver­gader­ing eventueel com­bineren met een tech­nis­che dag, test­bankdag of tech­nis­che puzzel­rit.

Voor meer infor­matie en de mogelijkhe­den ver­zoeken wij u vri­jbli­jvend con­tact met ons op te nemen via de con­tact­pag­i­na.

Image

Image

Image

Image