Testbank Clubdagen

Wij organ­is­eren regel­matig test­bankda­gen voor auto­clubs, waar wij het ver­mo­gen van de auto’s meten mid­dels een ver­mo­gen­srun. Een test­bankdag is bij ons volledig ver­zorgd, inclusief uit­ge­brei­de lunch. Wij bieden ruimte aan max­i­maal 15 auto’s. Onder­staand een voor­beeld van hoe een test­bank clubdag eruit kan zien.  

08:00 Ont­vangst met koffie en wat lekkers

08:30 — 12:00 Ver­mo­gen­sruns deel­ne­mer 1 t/m 7 

12:00 Uit­ge­brei­de lunch

13:00 — 17:00 Ver­mo­gen­sruns deel­ne­mer 8 t/m 15

17:00 — 17:30 Afs­luit­ing met een drankje

Voor meer infor­matie en de mogelijkhe­den ver­zoeken wij u vri­jbli­jvend con­tact met ons op te nemen via de con­tact­pag­i­na.

Image

Image

Image

Image

Image

Image